แจ้งการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สพป.พัทลุง เขต 2

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 แจ้งว่าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ My Office) โดนโจมตีจากโปรแกรมไวรัสเรียนกค่าไถ่ (Ransomware) ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบางส่วนได้ และระบบฐานข้อมูลทะเบียนสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนได้รับความเสียหาย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไข กู้คืนไฟล์ข้อมูล >>>รายละเอียดดังแนบ