ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย

สำนักงบประมาณได้จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2563 จำนวน 25 ผลงาน โดยสามารถดาวน์โหลดบัญชีนวัตกรรมไทยได้ที่เว็บไวต์ สำนักงบประมาณ www.bbgo.th  >>>รายละเอียดดังแนบ