ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

ด้วยสพม.15 ได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ว่าโรงเรียนบ้านดงง่ามนางาม อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ได้เกิดเหตุไฟไหม้โรงเรียนอาคารเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 เสียหายทั้งหลังทำให้นักเรียนขาดแคลนห้องเรียน จึงขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยเหลือ โดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย "เงินบริจาค สพป.อด 2 " เลขที่ 418-0-72802-8  >>> รายละเอียดดังแนบ