- - - - - -

การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

DLIT

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

TEPE Online

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

ผู้บริหาร

SUTHEE2

นายสุธี  บุญญะถิติ

ผอ.สพม.นธ

เข้าสู่ระบบ

จำการเข้าระบบ

ระบบ E-Service

my office

e money

amss4

dlform

 

weblink leftMenu appointment

กลุ่มงาน สพม.15

link3

link2

link1

weblink05

div link law

web link dlict new

web link

เว็บไซต์สำนักในสังกัดสพฐ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

งด

ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
เจตจำนงในการบริหารงาน
สพฐ.
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
แบบติดตาม ประเมินผล
ปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
รายงานการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

banner spm15 dlict

ข่าวประชาสัมพันธ์

-> ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี "โตโยต้ารถยนต์ในฝัน" ครั้งที่ 12 ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 26-01-2566 15:12 เข้าชม (8) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกาาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 26-01-2566 15:06 เข้าชม (17) ครั้ง
-> บัญชีนวัตกรรมไทย ... >>ข่าวโดย อรนุช เปาะแต 09-01-2566 10:30 เข้าชม (33) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2566 ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 05-01-2566 17:22 เข้าชม (30) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนเสนอไอเดียเพื่อรับทุนสนับสนุนโครงการ ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 05-01-2566 17:20 เข้าชม (32) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Chaina-AUN Scholarship 2023/2024 ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 05-01-2566 17:18 เข้าชม (44) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 22-12-2565 18:40 เข้าชม (80) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2566 ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 22-12-2565 18:36 เข้าชม (52) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 06-01-2566 17:28 เข้าชม (25) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 08-12-2565 13:35 เข้าชม (75) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 07-11-2565 10:23 เข้าชม (97) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 12-10-2565 17:14 เข้าชม (135) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 07-09-2565 16:46 เข้าชม (148) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 04-08-2565 13:23 เข้าชม (213) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 08-07-2565 13:53 เข้าชม (194) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 08-06-2565 09:37 เข้าชม (178) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 09-05-2565 12:50 เข้าชม (224) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 04-04-2565 11:30 เข้าชม (241) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 04-03-2565 12:01 เข้าชม (269) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 08-02-2565 15:55 เข้าชม (261) ครั้ง
-> ประกาศผู้ชนะ รายการปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารสำนักงาน ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 28-06-2565 18:20 เข้าชม(334)
-> ประกาศผู้ชนะ รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 28-06-2565 18:18 เข้าชม(186)
-> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 28-06-2565 17:45 เข้าชม(183)
-> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 28-06-2565 17:43 เข้าชม(162)
-> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 28-06-2565 17:41 เข้าชม(175)
-> ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน บก... >>ข่าวโดย เวียงสุวรรณวิทยาคม 25-11-2565 12:17 เข้าชม(98)
-> ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมอาคารหอประชุม บก 01 >>ข่าวโดย ร.ร.ร่มเกล้า 26-01-2565 15:57 เข้าชม(372)
-> ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน 38 บก 01 >>ข่าวโดย ร.ร.ร่มเกล้า 21-01-2565 13:01 เข้าชม(320)
-> ประกาศราคากลางจัดจ้างหอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อมครุภัณฑ์ ของ สพฐ. ตาราง... >>ข่าวโดย ร.ร.ทุ่งยางแดงพิทยาคม 21-12-2564 15:42 เข้าชม(402)
-> ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ครงการฯ ... >>ข่าวโดย ร.ร.บันนังสตาวิทยา 25-08-2564 17:27 เข้าชม(414)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน สพม.นธ

-> ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Home For Child'66 : เดิน-วิ่งการกุศล คนหละปูนแป๋งบ้านหื้อน้อง เพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างบ้านให้นักเรียน ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Home For Child' 66 :... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 30-01-2566 14:22 เข้าชม (16) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 30-01-2566 13:47 เข้าชม (24) ครั้ง
-> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 30-01-2566 11:30 เข้าชม (19) ครั้ง
-> การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 30-01-2566 10:55 เข้าชม (43) ครั้ง
-> แจ้งโอนค่าใช้สอย แจ้งโอนค่าใช้สอย รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย นูรไฟร์รูส เจะเด็ง 03-02-2566 15:53 เข้าชม (4) ครั้ง
-> แจ้งโอนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือนมกราคม 2566 แจ้งโอนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือนมกราคม 2566... >>ข่าวโดย ทัศนีย์ พรหมทอง 01-02-2566 14:42 เข้าชม (20) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล,ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มกราคม 2566 ... >>ข่าวโดย นายจักรกิตต์ เจตมหันต์ 26-01-2566 15:44 เข้าชม (61) ครั้ง
-> แจ้งโอนค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานราชการ ประจำเดือนมกราคม 2566 แจ้งโอนค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานราชการ... >>ข่าวโดย ทัศนีย์ พรหมทอง 26-01-2566 09:59 เข้าชม (72) ครั้ง
-> แจ้งโอนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2 ประเภท ประจำเดือนมกราคม 2566 แจ้งโอนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2 ประเภท... >>ข่าวโดย ทัศนีย์ พรหมทอง 25-01-2566 16:09 เข้าชม (49) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินประกันสัญญา รายละเอียดตามเอกสารแนบ >>ข่าวโดย อารีนี อาลีซู 25-01-2566 12:34 เข้าชม (42) ครั้ง
-> เงินยืมราชการและค่าใช้สอย เงินยืมราชการและค่าใช้สอย รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย นูรไฟร์รูส เจะเด็ง 12-01-2566 10:07 เข้าชม (44) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินยืมราชการและค่าใช้สอย แจ้งโอนเงินยืมราชการและค่าใช้สอย รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย นูรไฟร์รูส เจะเด็ง 11-01-2566 09:05 เข้าชม (44) ครั้ง
-> แจ้งโอนค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการประจำเดือนธันวาคม 2565 ... >>ข่าวโดย ทัศนีย์ พรหมทอง 10-01-2566 15:21 เข้าชม (61) ครั้ง
-> ประกาศ สพฐ. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สพฐ. ประกาศ... >>ข่าวโดย โมฮำหมัดสตาร์ ราซัค 27-10-2565 11:18 เข้าชม (113) ครั้ง
-> ประกาศส่งเด็กเข้าเรียนและจัดสรรโอกาสเข้ารับการศึกษา ประกาศ... >>ข่าวโดย โมฮำหมัดสตาร์ ราซัค 20-05-2565 09:14 เข้าชม (239) ครั้ง
-> ประกาศผลการจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ... >>ข่าวโดย โมฮำหมัดสตาร์ ราซัค 08-04-2565 11:33 เข้าชม (217) ครั้ง
-> การยื่นความจำนงขอให้จัดหาที่เรียน การยื่นความจำนงขอให้จัดหาที่เรียน >>ข่าวโดย โมฮำหมัดสตาร์ ราซัค 01-04-2565 15:30 เข้าชม (223) ครั้ง
-> การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2566 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา... >>ข่าวโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 26-12-2565 16:14 เข้าชม (1137) ครั้ง
-> ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 (ประเทศไทย) รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย ดาริน สิงห์นำโชค 07-12-2565 10:35 เข้าชม (343) ครั้ง
-> การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบาย และงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบาย... >>ข่าวโดย Super User 17-04-2561 15:34 เข้าชม (3935) ครั้ง
-> การเสนอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง << เอกสารแนบ 1 >> << เอกสารแนบ 2 >> >>ข่าวโดย Super User 09-10-2560 15:21 เข้าชม (2718) ครั้ง
-> แจ้งโรงเรียนที่มีชื่อดังต่อไปนี้ อ้างถึงหนังสือ  ด่วนที่สุด  ศธ04245/2581 ลว 14... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 17-06-2559 11:35 เข้าชม (3205) ครั้ง
-> การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลใน ระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1/ 2559 แจ้ง โรงเรียนในสังกัดทุกโรง          ... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 25-05-2559 12:02 เข้าชม (17621) ครั้ง
-> แจ้งให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล : DMC (รอบสิ้นปีการศึกษา 2558) แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด  ตามที่สพม.15... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 29-04-2559 15:23 เข้าชม (5706) ครั้ง
-> การขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโดม ... >>ข่าวโดย สมพงษ์ บำรุง 21-04-2559 10:24 เข้าชม (4812) ครั้ง
-> การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2558 อ้างถึง    หนังสือ สพม.15 ที่ ศธ 04245/1475... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 20-04-2559 11:05 เข้าชม (3001) ครั้ง
-> แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ... >>ข่าวโดย ณัฐนันท์ บำรุงตา 15-08-2565 10:29 เข้าชม (336) ครั้ง
-> ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยรอบตัดสิน ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยรอบตัดสิน... >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 10-08-2565 15:02 เข้าชม (766) ครั้ง
-> ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเน้นสมรรถนะให้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา และการประเมินผลการใช้หลักสูตร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา... >>ข่าวโดย นางชญาญ์พัฏฐ์ สิทธิศักดิ์ 07-07-2565 10:57 เข้าชม (203) ครั้ง
-> หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ 1. หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2.... >>ข่าวโดย รุ่งโรจน์ ไชยรักษ์ 16-01-2566 11:30 เข้าชม (70) ครั้ง
-> กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566          ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 12-10-2565 10:09 เข้าชม (275) ครั้ง
-> เรื่อง แนวทางการขอรับความเห็บชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยตรวจสอบภายใน... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 20-09-2565 11:27 เข้าชม (263) ครั้ง
-> เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 12-09-2565 09:55 เข้าชม (262) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 11-10-2564 21:48 เข้าชม (728) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 04-11-2563 09:37 เข้าชม (949) ครั้ง
-> เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 24-09-2563 14:24 เข้าชม (963) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 29-10-2562 14:06 เข้าชม (1116) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 12-11-2561 09:26 เข้าชม (1653) ครั้ง

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (HappyWorkplace)โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ปีการศึกษา2562

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (HappyWorkplace)โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ปีการศึกษา 2562

 

นายอภัย ภัยมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์

VTR สพม.15

 

ข่าวการศึกษา

-> เผยแพร่ผลงาน ชุดการเรียนรู้ การแสดงพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง ... >>ข่าวโดย ร.ร.เรียงราษฎร์อุปถัมภ์ 24-04-2563 17:52 เข้าชม (1359) ครั้ง
-> รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ การแสดงพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง ... >>ข่าวโดย ร.ร.เรียงราษฎร์อุปถัมภ์ 24-04-2563 17:49 เข้าชม (1139) ครั้ง

Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15

 

ติดตามและประเมินผล
ปีงบประมาณ 2564
แบบฟอร์มการรายงานผลการติดตาม
คู่มือประเมินตัวชี้วัดฯ
KRS
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
มาตรฐานเขตพื้นที่
ปี 2560
รายละเอียดมาตรฐานเขตพื้นที่
เครื่องมือติดตาม
มาตรฐานเขต
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ข้อมูลพื้นฐาน
สพม.15
Download ข้อมูลพื้นฐาน สพม.15
คู่มือสำหรับประชาชน
พรบ.อำนวยความสะดวก
พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)

Linkการศึกษา

mailobec    11 2 59     banner500

schoolsujrit    obecchannel    webspm15 banner 5test