ส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ

????ขอความร่วมมือรร.ต่อไปนี้????

1.รร.นราธิวาส ให้มารับใบเสร็จค่าบำรุงลูกเสือ
⭕️2. รร.นราสิกขาลัย ให้ดำเนินการส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ
⭕️3.รร.บาเจาะ ให้ดำเนินการส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ
⭕️4. รร.รือเสาะชนูปถัมภ์ มารับใบเสร็จค่าบำรุงลูกเสือ
⭕️5. รร.เรียงราษฎร์ประชาอุปถัมภ์ ให้ดำเนินการส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ
⭕️6. รร.สุไหงโก-ลก ให้ดำเนินการส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ
⭕️7. รร.เวียงสุวรรณวิทยาคม ให้ดำเนินการส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ
⭕️8.รร. ธัญธารวิทยา ให้ดำเนินการส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ
9.รร.มัธยมสุไหงปาดี ส่งแบบ บน.1 ค ให้กลุ่มส่งเสริมฯ
⭕️10.รร.สวนพระยาวิทยา ให้ดำเนินการส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ
⭕️11.บูกิตประชาอุปถัมภ์ ให้ดำเนินการส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ

หนังสือนำ เอกสารแนบ1-4 เอกสารแนบ4ขอให้โรงเรียนทำส่งมาด้วย