- - - - - -

การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

DLIT

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

TEPE Online

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

ผู้บริหาร

SUTHEE2

นายสุธี  บุญญะถิติ

ผอ.สพม.นธ

เข้าสู่ระบบ

จำการเข้าระบบ

ระบบ E-Service

my office

e money

amss4

dlform

กลุ่มงาน สพม.15

link3

link2

link1

weblink05

web link dlict new

web link

link syllabuswebspm15 banner 5test L

web link 0101

web link 011

ActiveLearning

OBECLib

webspm15 weblink 001

 

ประกน

rongtook1

         

       smartobec59

 

moe safety center

krs2013

weblink leftMenu 002

weblink 005

เว็บไซต์สำนักในสังกัดสพฐ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-

การถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล

ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
เจตจำนงในการบริหารงาน
สพฐ.
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
แบบติดตาม ประเมินผล
ปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
รายงานการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

banner spm15 dlict

ข่าวประชาสัมพันธ์

-> ประชาสัมพันธ์โครงการสรรค์สาร...ปันประสบการณ์การอ่าน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 05-05-2565 15:22 เข้าชม (50) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ "การนำเวทคณิตสู่ชั้นเรียน" ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 26-04-2565 14:12 เข้าชม (19) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 26-04-2565 13:57 เข้าชม (52) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์งาน OPEN HOUSE CISTU LP ONLINE 2022 (ครั้งที่ 3) ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 22-04-2565 15:39 เข้าชม (22) ครั้ง
-> ประกาศผลการจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 08-04-2565 10:55 เข้าชม (28) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจอนามัยโพล ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 05-04-2565 12:00 เข้าชม (35) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565 ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 05-04-2565 09:45 เข้าชม (71) ครั้ง
-> การยื่นความจำนงขอให้จัดหาที่เรียน” ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 01-04-2565 15:28 เข้าชม (42) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 09-05-2565 12:50 เข้าชม (13) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 04-04-2565 11:30 เข้าชม (27) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 04-03-2565 12:01 เข้าชม (68) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 08-02-2565 15:55 เข้าชม (75) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 06-01-2565 14:53 เข้าชม (107) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 14-12-2564 14:41 เข้าชม (121) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 09-11-2564 12:08 เข้าชม (163) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 12 ประจำปี 2564 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 26-10-2564 15:01 เข้าชม (166) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 12 ประจำปี 2564 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 26-10-2564 15:01 เข้าชม (141) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 11 ประจำปี 2564 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 15-09-2564 14:53 เข้าชม (209) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 10 ประจำปี 2564 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 17-08-2564 17:57 เข้าชม (213) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9 ประจำปี 2564 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 13-07-2564 14:47 เข้าชม (261) ครั้ง
-> เอกสารประกวดราคา ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 09-08-2564 13:10 เข้าชม(288)
-> ประกาศ สพม.นราธิวาส ประกาศ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 09-08-2564 13:08 เข้าชม(301)
-> แบบสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2564 ... >>ข่าวโดย ฟัรวีน มาหะ 12-07-2564 17:27 เข้าชม(339)
-> แบบสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม2564 ... >>ข่าวโดย ฟัรวีน มาหะ 12-07-2564 17:24 เข้าชม(289)
-> ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 28-05-2564 10:33 เข้าชม(288)
-> แบบสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน2564 ... >>ข่าวโดย ฟัรวีน มาหะ 30-04-2564 11:38 เข้าชม(343)
-> แบบสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม2564 ... >>ข่าวโดย ฟัรวีน มาหะ 30-04-2564 11:36 เข้าชม(315)
-> แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2564 แบบสรุป... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 23-02-2564 16:46 เข้าชม(388)
-> แบบสรุป สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 แบบสรุป... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 23-02-2564 16:44 เข้าชม(330)
-> ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมอาคารหอประชุม บก 01 >>ข่าวโดย ร.ร.ร่มเกล้า 26-01-2565 15:57 เข้าชม(112)
-> ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน 38 บก 01 >>ข่าวโดย ร.ร.ร่มเกล้า 21-01-2565 13:01 เข้าชม(111)
-> ประกาศราคากลางจัดจ้างหอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อมครุภัณฑ์ ของ สพฐ. ตาราง... >>ข่าวโดย ร.ร.ทุ่งยางแดงพิทยาคม 21-12-2564 15:42 เข้าชม(136)
-> ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ครงการฯ ... >>ข่าวโดย ร.ร.บันนังสตาวิทยา 25-08-2564 17:27 เข้าชม(239)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน สพม.15

-> ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “วิ่งปันสุข” สพป.สระแก้ว เขต 2 (PUN SUK RUN 2022)" ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 05-05-2565 10:29 เข้าชม (39) ครั้ง
-> เชิญชวนเข้าร่วมส่งคลิปประกวด หัวข้อ "บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา" เชิญชวนเข้าร่วมส่งคลิปประกวด... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 26-04-2565 14:05 เข้าชม (62) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2565 ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 12-04-2565 14:57 เข้าชม (38) ครั้ง
-> กิจกรรมการประกวดไวรัส คลิป (Viral Clip) และภาพถ่ายในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2565 กิจกรรมการประกวดไวรัส คลิป (Viral Clip)... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 12-04-2565 14:56 เข้าชม (50) ครั้ง
-> การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๑๕" เอกสารแนบ >>ข่าวโดย นิตยา ย่างกุ้ง 28-01-2565 15:06 เข้าชม (230) ครั้ง
-> ข้อพิจารณาที่ควรใส่ใจ...ในสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินฯ ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 25-01-2565 14:16 เข้าชม (119) ครั้ง
-> การเผยแพร่รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563 ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 20-01-2565 09:19 เข้าชม (147) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน(พัสดุ) แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย นายจักรกิตต์ เจตมหันต์ 18-05-2565 15:47 เข้าชม (7) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงิน รายการงบลงทุน แจ้งโอนเงิน รายการงบลงทุน รายละเอียดังแนบ >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 17-05-2565 10:41 เข้าชม (10) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงิน รายการงบลงทุน แจ้งโอนเงิน รายการงบลงทุน รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 12-05-2565 10:31 เข้าชม (26) ครั้ง
-> แจ้งโอนค่าตอบแทนลูกจ้างเหมาบริการประจำเดือนเมษายน 2565 แจ้งโอนค่าตอบแทนลูกจ้างเหมาบริการประจำเดือนเมษายน... >>ข่าวโดย ทัศนีย์ พรหมทอง 10-05-2565 09:18 เข้าชม (51) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินเข้างบดำเนินงาน -ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโฟมและถ่ายเอกสาร... >>ข่าวโดย นายจักรกิตต์ เจตมหันต์ 06-05-2565 15:42 เข้าชม (50) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงิน รายการงบลงทุน แจ้งโอนเงิน รายการงบลงทุน รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 03-05-2565 10:23 เข้าชม (35) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงิน รายการงบลงทุน แจ้งโอนเงิน รายการงบลงทุน รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 29-04-2565 15:04 เข้าชม (31) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน(พัสดุ) แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน(พัสดุ) รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย นายจักรกิตต์ เจตมหันต์ 29-04-2565 10:17 เข้าชม (62) ครั้ง
-> แจ้งโอนค่าเสี่ยงภัยลูกจ้างเหมาบริการประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย ทัศนีย์ พรหมทอง 28-04-2565 15:35 เข้าชม (69) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินเข้างบดำเนินงาน แจ้งโอนเงินเข้างบดำเนินงาน รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย นายจักรกิตต์ เจตมหันต์ 28-04-2565 11:49 เข้าชม (51) ครั้ง
-> ประกาศผลการจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ... >>ข่าวโดย โมฮำหมัดสตาร์ ราซัค 08-04-2565 11:33 เข้าชม (30) ครั้ง
-> การยื่นความจำนงขอให้จัดหาที่เรียน การยื่นความจำนงขอให้จัดหาที่เรียน >>ข่าวโดย โมฮำหมัดสตาร์ ราซัค 01-04-2565 15:30 เข้าชม (29) ครั้ง
-> ประกาศสำนักงานลูกเสือจังหวัดนราธิวาส ประกาศสำนักงานลูกเสือจังหวัดนราธิวาส พรบ.ลูกเสือ... >>ข่าวโดย ฐานิสสร หนูพรหม 03-02-2564 11:35 เข้าชม (524) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์โครงการ นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต ประชาสัมพันธ์โครงการ นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต... >>ข่าวโดย นาตียะห์ หะยีสะอิ 24-12-2563 16:12 เข้าชม (842) ครั้ง
-> ประกาศโรงเรียนนราสิกขาลัย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ประกาศโรงเรียนนราสิกขาลัย... >>ข่าวโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 12-04-2565 15:31 เข้าชม (119) ครั้ง
-> ประกาศโรงเรียนนราสิกขาลัย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ ประกาศโรงเรียนนราสิกขาลัย... >>ข่าวโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 12-04-2565 15:25 เข้าชม (105) ครั้ง
-> การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบาย และงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบาย... >>ข่าวโดย Super User 17-04-2561 15:34 เข้าชม (3482) ครั้ง
-> การเสนอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง << เอกสารแนบ 1 >> << เอกสารแนบ 2 >> >>ข่าวโดย Super User 09-10-2560 15:21 เข้าชม (2511) ครั้ง
-> แจ้งโรงเรียนที่มีชื่อดังต่อไปนี้ อ้างถึงหนังสือ  ด่วนที่สุด  ศธ04245/2581 ลว 14... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 17-06-2559 11:35 เข้าชม (2951) ครั้ง
-> การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลใน ระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1/ 2559 แจ้ง โรงเรียนในสังกัดทุกโรง          ... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 25-05-2559 12:02 เข้าชม (17326) ครั้ง
-> แจ้งให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล : DMC (รอบสิ้นปีการศึกษา 2558) แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด  ตามที่สพม.15... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 29-04-2559 15:23 เข้าชม (5442) ครั้ง
-> การขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโดม ... >>ข่าวโดย สมพงษ์ บำรุง 21-04-2559 10:24 เข้าชม (4127) ครั้ง
-> การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2558 อ้างถึง    หนังสือ สพม.15 ที่ ศธ 04245/1475... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 20-04-2559 11:05 เข้าชม (2749) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ... >>ข่าวโดย นางสาวอาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ 22-02-2564 10:11 เข้าชม (303) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ... >>ข่าวโดย นางสาวอาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ 11-02-2564 09:31 เข้าชม (324) ครั้ง
-> ระบบข้อสอบออนไลน์ตามแนว PISA พัฒนาโดย สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.  คู่มือการใช้งานระบบ Pisa Style   เข้าระบบข้อสอบออนไลน์... >>ข่าวโดย Super User 06-10-2563 11:47 เข้าชม (1365) ครั้ง
-> กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัตการ PISA วันที่ 26-27 กันยายน 2563 กำหนดการประชุม >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 25-09-2563 15:24 เข้าชม (913) ครั้ง
-> กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัตการ PISA วันที่ 26-27 กันยายน 2563 กำหนดการประชุม >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 25-09-2563 15:24 เข้าชม (809) ครั้ง
-> กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัตการ PISA วันที่ 26-27 กันยายน 2563 กำหนดการประชุม >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 25-09-2563 15:21 เข้าชม (991) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 11-10-2564 21:48 เข้าชม (334) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 04-11-2563 09:37 เข้าชม (761) ครั้ง
-> เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 24-09-2563 14:24 เข้าชม (762) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 12-11-2561 09:26 เข้าชม (1464) ครั้ง
-> เรื่อง รายงานเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 31-10-2561 09:28 เข้าชม (1508) ครั้ง
-> เรื่อง ขอส่งแบบสอบถามเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ            ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 11-10-2561 14:39 เข้าชม (1883) ครั้ง
-> เรื่อง ขอส่งแบบสอบถามเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ            ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 11-10-2561 14:39 เข้าชม (1406) ครั้ง
-> เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี ของสถานศึกษาในสังกัด” ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 20-09-2561 11:06 เข้าชม (1263) ครั้ง

เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน  ได้จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและขอบเขตการปฏิบัติงาน  ของหน่วยตรวจสอบภายใน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

VTR สพม.15

 

ข่าวการศึกษา

-> เผยแพร่ผลงาน ชุดการเรียนรู้ การแสดงพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง ... >>ข่าวโดย ร.ร.เรียงราษฎร์อุปถัมภ์ 24-04-2563 17:52 เข้าชม (1128) ครั้ง
-> รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ การแสดงพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง ... >>ข่าวโดย ร.ร.เรียงราษฎร์อุปถัมภ์ 24-04-2563 17:49 เข้าชม (930) ครั้ง

Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15

 

ติดตามและประเมินผล
ปีงบประมาณ 2564
แบบฟอร์มการรายงานผลการติดตาม
คู่มือประเมินตัวชี้วัดฯ
KRS
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
มาตรฐานเขตพื้นที่
ปี 2560
รายละเอียดมาตรฐานเขตพื้นที่
เครื่องมือติดตาม
มาตรฐานเขต
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ข้อมูลพื้นฐาน
สพม.15
Download ข้อมูลพื้นฐาน สพม.15
คู่มือสำหรับประชาชน
พรบ.อำนวยความสะดวก
พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)

Linkการศึกษา

mailobec    11 2 59     banner500

schoolsujrit    obecchannel    webspm15 banner 5test