- - - - - -

การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

DLIT

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

TEPE Online

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

รายละเอียดเพิ่มเติม<>

ผู้บริหาร

SUTHEE2

นายสุธี  บุญญะถิติ

ผอ.สพม.นธ

เข้าสู่ระบบ

จำการเข้าระบบ

ระบบ E-Service

my office

e money

amss4

dlform

กลุ่มงาน สพม.15

link3

link2

link1

weblink05

web link dlict new

web link

link syllabuswebspm15 banner 5test L

web link 0101

web link 011

ActiveLearning

OBECLib

webspm15 weblink 001

 

ประกน

rongtook1

         

       smartobec59

 

moe safety center

krs2013

weblink leftMenu 002

weblink 005

เว็บไซต์สำนักในสังกัดสพฐ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

A+ R A-
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
เจตจำนงในการบริหารงาน
สพฐ.
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
แบบติดตาม ประเมินผล
ปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
รายงานการดำเนินงาน
ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

banner spm15 dlict

ข่าวประชาสัมพันธ์

-> ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการสมัครเป้นสมาชิก the Asia Pacific Coaliton of Cities Against Discrimination (APCAD) ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 30-09-2565 11:03 เข้าชม (2) ครั้ง
-> นิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022) ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 13-09-2565 18:30 เข้าชม (40) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 13-09-2565 18:26 เข้าชม (30) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 07-09-2565 16:46 เข้าชม (29) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 04-08-2565 13:23 เข้าชม (81) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 08-07-2565 13:53 เข้าชม (82) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 08-06-2565 09:37 เข้าชม (79) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 09-05-2565 12:50 เข้าชม (116) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 04-04-2565 11:30 เข้าชม (111) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 04-03-2565 12:01 เข้าชม (167) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 08-02-2565 15:55 เข้าชม (156) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 06-01-2565 14:53 เข้าชม (198) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 14-12-2564 14:41 เข้าชม (228) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 09-11-2564 12:08 เข้าชม (261) ครั้ง
-> รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 12 ประจำปี 2564 ... >>ข่าวโดย บังอร วันริโก 26-10-2564 15:01 เข้าชม (262) ครั้ง
-> ประกาศผู้ชนะ รายการปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารสำนักงาน ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 28-06-2565 18:20 เข้าชม(198)
-> ประกาศผู้ชนะ รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 28-06-2565 18:18 เข้าชม(81)
-> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 28-06-2565 17:45 เข้าชม(79)
-> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 28-06-2565 17:43 เข้าชม(66)
-> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ... >>ข่าวโดย นิสรินท์ สะมะแอ 28-06-2565 17:41 เข้าชม(76)
-> ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน 38 บก 01 >>ข่าวโดย ร.ร.ร่มเกล้า 21-01-2565 13:01 เข้าชม(208)
-> ประกาศราคากลางจัดจ้างหอนอนแบบมาตรฐาน ๓๘ พร้อมครุภัณฑ์ ของ สพฐ. ตาราง... >>ข่าวโดย ร.ร.ทุ่งยางแดงพิทยาคม 21-12-2564 15:42 เข้าชม(248)
-> ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ครงการฯ ... >>ข่าวโดย ร.ร.บันนังสตาวิทยา 25-08-2564 17:27 เข้าชม(332)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน สพม.15

-> เชิญร่วมประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา "ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง" ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 30-09-2565 10:42 เข้าชม (2) ครั้ง
-> ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานทักษิณวิชาการ ประจำปี 2565 ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 22-09-2565 10:18 เข้าชม (24) ครั้ง
-> ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการงานศิลปาชีพและงานกระจูด ในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2565 ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 20-09-2565 18:07 เข้าชม (26) ครั้ง
-> ประกาศจังหวัดนราธิวาส ประกาศจังหวัดนราธิวาส >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 16-09-2565 14:13 เข้าชม (41) ครั้ง
-> แนะนำหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ... >>ข่าวโดย พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 16-09-2565 13:59 เข้าชม (33) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินยืมราชการและค่าใช้สอย (ปัตตานี) แจ้งโอนเงินยืมราชการและค่าใช้สอย (ปัตตานี)... >>ข่าวโดย นูรไฟร์รูส เจะเด็ง 30-09-2565 16:09 เข้าชม (4) ครั้ง
-> แจ้งโอนค่าใช้สอย แจ้งโอนค่าใช้สอย รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย นูรไฟร์รูส เจะเด็ง 30-09-2565 16:06 เข้าชม (3) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินยืมราชการและค่าใช้สอย (ยะลา) แจ้งโอนเงินยืมราชการและค่าใช้สอย รายละเอียดดังแนบ >>ข่าวโดย นูรไฟร์รูส เจะเด็ง 29-09-2565 09:38 เข้าชม (10) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินยืมราชการและค่าใช้สอย (ปัตตานี) แจ้งโอนเงินยืมราชการและค่าใช้สอย (ปัตตานี)... >>ข่าวโดย นูรไฟร์รูส เจะเด็ง 29-09-2565 09:37 เข้าชม (13) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน(พัสดุ) และค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน(พัสดุ)... >>ข่าวโดย ทัศนีย์ พรหมทอง 28-09-2565 11:56 เข้าชม (72) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน(พัสดุ) และค่าสาธารณูปโภค แจ้งโอนเงินงบดำเนินงาน(พัสดุ) และค่าสาธารณูปโภค ... >>ข่าวโดย ทัศนีย์ พรหมทอง 28-09-2565 10:34 เข้าชม (34) ครั้ง
-> แจ้งโอนค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน กันยายน 2565 แจ้งโอนค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน กันยายน... >>ข่าวโดย ทัศนีย์ พรหมทอง 27-09-2565 13:51 เข้าชม (27) ครั้ง
-> แจ้งโอนค่าตอบแทนและค่าเสี่ยงภัยพนักงานราชการ ประจำเดือน กันยายน 2565 แจ้งโอนค่าตอบแทนและค่าเสี่ยงภัยพนักงานราชการ... >>ข่าวโดย ทัศนีย์ พรหมทอง 27-09-2565 13:49 เข้าชม (44) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้าน,ค่าศึกษา,ค่ารักพยาบาล (สพม.ปัตตานี) แจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้าน,ค่าศึกษา,ค่ารักพยาบาล... >>ข่าวโดย ยัสมี สาและ 27-09-2565 09:05 เข้าชม (33) ครั้ง
-> แจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้าน,ค่าศึกษา,ค่ารักษาพยาบาล(สพม.นรา,ยะลา) ... >>ข่าวโดย ยัสมี สาและ 27-09-2565 09:03 เข้าชม (30) ครั้ง
-> ประกาศส่งเด็กเข้าเรียนและจัดสรรโอกาสเข้ารับการศึกษา ประกาศ... >>ข่าวโดย โมฮำหมัดสตาร์ ราซัค 20-05-2565 09:14 เข้าชม (120) ครั้ง
-> ประกาศผลการจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ... >>ข่าวโดย โมฮำหมัดสตาร์ ราซัค 08-04-2565 11:33 เข้าชม (106) ครั้ง
-> การยื่นความจำนงขอให้จัดหาที่เรียน การยื่นความจำนงขอให้จัดหาที่เรียน >>ข่าวโดย โมฮำหมัดสตาร์ ราซัค 01-04-2565 15:30 เข้าชม (112) ครั้ง
-> ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๖๖ การคัดเลือกผู้สมัครโครงการ “ครูดีในดวงใจ”... >>ข่าวโดย ดาริน สิงห์นำโชค 22-09-2565 16:57 เข้าชม (37) ครั้ง
-> ประกาศผลการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เขตตรวจราชการที่ ๗ ประกาศผลการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)... >>ข่าวโดย ดาริน สิงห์นำโชค 21-09-2565 14:15 เข้าชม (33) ครั้ง
-> ประกาศรายชื่อผุ้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนประจำปี 2564 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี... >>ข่าวโดย ธิดารัตน์ ทิพย์ดวง 17-06-2565 10:21 เข้าชม (585) ครั้ง
-> การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบาย และงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบาย... >>ข่าวโดย Super User 17-04-2561 15:34 เข้าชม (3704) ครั้ง
-> การเสนอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง << เอกสารแนบ 1 >> << เอกสารแนบ 2 >> >>ข่าวโดย Super User 09-10-2560 15:21 เข้าชม (2611) ครั้ง
-> แจ้งโรงเรียนที่มีชื่อดังต่อไปนี้ อ้างถึงหนังสือ  ด่วนที่สุด  ศธ04245/2581 ลว 14... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 17-06-2559 11:35 เข้าชม (3071) ครั้ง
-> การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลใน ระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1/ 2559 แจ้ง โรงเรียนในสังกัดทุกโรง          ... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 25-05-2559 12:02 เข้าชม (17477) ครั้ง
-> แจ้งให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล : DMC (รอบสิ้นปีการศึกษา 2558) แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด  ตามที่สพม.15... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 29-04-2559 15:23 เข้าชม (5558) ครั้ง
-> การขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโดม ... >>ข่าวโดย สมพงษ์ บำรุง 21-04-2559 10:24 เข้าชม (4517) ครั้ง
-> การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2558 อ้างถึง    หนังสือ สพม.15 ที่ ศธ 04245/1475... >>ข่าวโดย ต่วนปัตรี เบญจมพร 20-04-2559 11:05 เข้าชม (2868) ครั้ง
-> แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ... >>ข่าวโดย ณัฐนันท์ บำรุงตา 15-08-2565 10:29 เข้าชม (117) ครั้ง
-> ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยรอบตัดสิน ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยรอบตัดสิน... >>ข่าวโดย เบญจพร สินแสงวัฒน์ 10-08-2565 15:02 เข้าชม (161) ครั้ง
-> ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเน้นสมรรถนะให้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา และการประเมินผลการใช้หลักสูตร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา... >>ข่าวโดย นางชญาญ์พัฏฐ์ สิทธิศักดิ์ 07-07-2565 10:57 เข้าชม (85) ครั้ง
-> เรื่อง แนวทางการขอรับความเห็บชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยตรวจสอบภายใน... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 20-09-2565 11:27 เข้าชม (20) ครั้ง
-> เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 12-09-2565 09:55 เข้าชม (80) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 11-10-2564 21:48 เข้าชม (536) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 04-11-2563 09:37 เข้าชม (852) ครั้ง
-> เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 24-09-2563 14:24 เข้าชม (859) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 29-10-2562 14:06 เข้าชม (1019) ครั้ง
-> เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน ... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 12-11-2561 09:26 เข้าชม (1548) ครั้ง
-> เรื่อง รายงานเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน... >>ข่าวโดย อานุงรุสลัน ดาโวะ 31-10-2561 09:28 เข้าชม (1600) ครั้ง

VTR สพม.15

 

ข่าวการศึกษา

-> เผยแพร่ผลงาน ชุดการเรียนรู้ การแสดงพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง ... >>ข่าวโดย ร.ร.เรียงราษฎร์อุปถัมภ์ 24-04-2563 17:52 เข้าชม (1233) ครั้ง
-> รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ การแสดงพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง ... >>ข่าวโดย ร.ร.เรียงราษฎร์อุปถัมภ์ 24-04-2563 17:49 เข้าชม (1026) ครั้ง

Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15

 

ติดตามและประเมินผล
ปีงบประมาณ 2564
แบบฟอร์มการรายงานผลการติดตาม
คู่มือประเมินตัวชี้วัดฯ
KRS
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
มาตรฐานเขตพื้นที่
ปี 2560
รายละเอียดมาตรฐานเขตพื้นที่
เครื่องมือติดตาม
มาตรฐานเขต
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ข้อมูลพื้นฐาน
สพม.15
Download ข้อมูลพื้นฐาน สพม.15
คู่มือสำหรับประชาชน
พรบ.อำนวยความสะดวก
พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)

Linkการศึกษา

mailobec    11 2 59     banner500

schoolsujrit    obecchannel    webspm15 banner 5test