- - - - - -
A+ R A-

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ประกาศราคากลางงานจ้างปูกระเบื้องอาคารเรียน 216 ล. ปรับปรุง 29

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ประกาศราคากลางงานจ้างปูกระเบื้องอาคารเรียน 216 ล. ปรับปรุง 29 วงเงิน  690,200 บาท รายละเอียดดังแนบบก.01 ปูกระเบื้อง 216 ล