- - - - - -
A+ R A-

โรงเรียนบันนังสตาวิทยาประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณใต้อาคารเรียน

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณใต้อาคารเรียน ในวงเงิน 450,000 บาท ปปช.01 ลานอเนกประสงค์ใต้อาคาร