โรงเรียนบันนังสตาวิทยาประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๗ รายการ

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา ขอประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๗ รายการ

ปปช.07 ครุภัณฑ์โรงเรียนประชารัฐ