- - - - - -
A+ R A-

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย)

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย)รายละเอียดดังแนบ