- - - - - -
A+ R A-

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพุทธรูป ปางประทานพรและปฏิสังขรณ์วัด ณ วัดสุวรรณบรรพต ตำบลสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพุทธรูป ปางประทานพรและปฏิสังขรณ์วัด ณ วัดสุวรรณบรรพต ตำบลสุคิริน จังหวัดนราธิวาส