- - - - - -
A+ R A-

เปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน/การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมจำนวน 1,265 อัตรา

เปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน/การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมจำนวน 1,265 อัตรา