- - - - - -
A+ R A-

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. 2562

ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการยกระดับคุญภาพแหล่งเรียนรู้และสื่อการอ่านเพื่อการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย สพฐ.เห็นว่าโครงการดังกล่าวช่วยยกระดับคุญภาพแหล่งเรียนรู้และสื่อการอ่าน ในการนี้สพม.15 จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. 2562 >>รายละเอียดดังแนบ  , แนบ2


:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน