- - - - - -
A+ R A-

ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับทุนการศึกษา Chevening Scolarships ประจำปี ค.ศ.2019/2020

 ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับทุนการศึกษา Chevening Scolarships ประจำปี ค.ศ.2019/2020 โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร เพื่อส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำในอนาคตให้แก่บุคลากร >>>รายละเอียดดังแนบ

 


จาก :ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส