- - - - - -
A+ R A-

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ

ประชาสัมพันธ์โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท  >>>รายละเอียดดังแนบ 

สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี