- - - - - -
A+ R A-

ประชาสัมพันธ์"โครงการพัฒนาศิลปหัตถกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา" (CrafttheFuture)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้โรงเรียนที่สนใจ การประกวดผลงาน"โครงการพัฒนาศิลปหัตถกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา" (CrafttheFuture) โดยให้นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านทาง www.sacict.or.th >>> รายละเอียดดังแนบ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน