- - - - - -
A+ R A-

การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ "World Robot Games Thailand Championship 2018"

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ "World Robot Games Thailand Championship 2018" โดยมรวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์โดยบูรณาการความรู้วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานตามโจทย์ที่กำหนด  >>>รายละเอียดดังแนบ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน