- - - - - -
A+ R A-

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2562

ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีการศึกษา  2562 ระหว่างวันที่ 2 – 31 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกแห่ง 

 

เอกสารประกอบ    >>> ประกาศฯ รับสมัคร <<<

ใบสมัคร   >>>ดาวน์โหลด<<<