- - - - - -
A+ R A-

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา 2561

 

1.รายละเอียดโครงการ เอกสารแนบ1
2.ปฏิทินการรับสมัคร เอกสารแนบ2
3.ใบสมัคร เอกสารแนบ3

 

รายชื่อโรงเรียนที่รับอุปถัมภ์