- - - - - -
A+ R A-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

1.ศูนย์สอบจังหวัดนราธิวาส คลิกที่นี่

2.ศูนย์สอบจังหวัดปัตตานี  คลิกที่นี่

3.ศูนย์สอบจังหวัดยะลา   คลิกที่นี่