- - - - - -
A+ R A-

ขอประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือเหตุไฟใหม้บ้านเช่าพักอาศัยของบุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งคุ้ง

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือเหตุไฟใหม้บ้านเช่าพักอาศัยของบุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งคุ้ง ทำให้สิ่งของเครื่องใช้ได้รับความเสียหายทั้งหมด โดยร่วมบริจาคทุนทรัพย์ตามกำลังศรัทธา เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่่ บัญชีธนาคารกรุงไทย น.ส.วรรณ์วิภา แผ้วสะอาด เลขบัญชี 982-1-69776-3 สาขา บิ๊กซีบางปะกอก >>>รายละเอียดดังแนบ