- - - - - -
A+ R A-

การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 แจ้งการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  >>>รายละเอียดดังแนบ