- - - - - -
A+ R A-

การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 แจ้งการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนอุทกวิทยาคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทพศิรินทร์ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์) มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  >>>รายละเอียดดังแนบ