- - - - - -
A+ R A-

การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพม.4  เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค  ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เป็น โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี  >>>รายละเอียดดังแนบ