- - - - - -
A+ R A-

แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานปกครองภูเก็ต

แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานปกครองภูเก็ต ไปยังที่ทำการสำนักงานชั่วคราวแห่งใหม่ เลขที่ 12/510-512 หมู่ที่ 3 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 >>>รายละเอียดดังแนบ