- - - - - -
A+ R A-

การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี มีมติเห็นชอบเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง เป็น โรงเรียนวัดทุ่งหลวง(เจริญราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 >>>รายละเอียดดังแนบ