- - - - - -
A+ R A-

ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ประกาศสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยการรับสมัครหรือเสนอชื่อ ระหว่างวันที่ 2-19 กันยายน 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) >>> รายละเอียดดังแนบ