- - - - - -
A+ R A-

แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ย้ายที่ทำการจาก ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 >>>รายละเอียดดังแนบ