- - - - - -
A+ R A-

การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จากโรงเรียนบ้านผือ ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีษะเกษ เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านผือพอก >>>รายละเอียดดังแนบ