- - - - - -
A+ R A-

ขอความอนุเคราะห์ชวยเหลือกรณีบ้านพักอาศัยผู้อำนวยการโรงเรียนประสบอัคคีภัย

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ขอความอนุเคราะห์ชวยเหลือกรณีบ้านพักอาศัยผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร ประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหายอย่างมาก โดยสามารถโอนเงินช่วยเหลือได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย ชื่อบัญชี นายสุรชัย แสนประสิทธิ์ เลขที่บัญชี 403-1-51362-3 >>>รายละเอียดดังแนบ