- - - - - -
A+ R A-

การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

แจ้งการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 >>รายละเอียดดังแนบ