- - - - - -
A+ R A-

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าชมนิทรรศการเคลื่อนที่ "มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า"

ประชาสัมพันเชิญชวน ข้าราชการ บุคลากร นักเรียนเข้าชมนิทรรศการเคลื่อนที่ "มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า"

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่ เรื่อง "มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า" ณ อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส (TK Park Narathiwat) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  >>>รายละเอียดดังแนบ