- - - - - -
A+ R A-

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (รสต.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมจำนวน 6,400 อัตรา

ด้วยกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (รสต.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมจำนวน 6,400 อัตรา >>>รายละเอียดดังแนบ