- - - - - -
A+ R A-

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดูฟรีมีความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563

 ด้วยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน โดยสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตประชาสัมพันธ์โครงการดูฟรีมีความรู้  ประจำปีงบประมาณ 2563 >>>รายละเอียดดังแนบ