- - - - - -
A+ R A-

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย รุ่นที่ 2

 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย รุ่นที่ 2  ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> รายละเอียดดังแนบ