- - - - - -
A+ R A-

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ตั้งชื่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ"

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ตั้งชื่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ" โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  >>>รายละเอียดดังแนบ