- - - - - -
A+ R A-

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563

 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563  ขอแบบและยื่นแบบได้ที่สำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทั่วประเทศ ส ามารถขอรับ และยื่นแบบได้ระหว่าง เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 >>>รายละเอียดดังแนบ