- - - - - -
A+ R A-

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์เปิดรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน- 10 เมษายน 2562  >>>รายละเอียดดังแนบ