- - - - - -
A+ R A-

การจัดการแข่งขัน "ชักกะเย่อ สพฐ.จอมพลัง 62"

สมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดการแข่งขัน "ชักกะเย่อ สพฐ.จอมพลัง 62"   ทั้งนี้โรงเรียนที่สนใจส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่>>>รายละเอียดดังแนบ

 

:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน