- - - - - -
A+ R A-

การแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ "มหาตมะ คานธี"

สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย จัดการแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ "มหาตมะ คานธี" สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 10-15 ปี สัญชาติไทย สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ >>>รายละเอียดดังแนบ