- - - - - -
A+ R A-

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก (Turkey Schoarships) ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครด้วยตัวเอง>>>รายละเอียดดังแนบ

 

:ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้