- - - - - -
A+ R A-

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับข้าราชการมุสลิม

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับข้าราชการมุสลิม ครั้งที่6 ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา และร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 13 เมษายน 2562 ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย >>>รายละเอียดดังแนบ


จาก :วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์