- - - - - -
A+ R A-

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเสวนาวิชาการ Exploring English for Research Publication:Voices of Thai Academics

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการ Exploring English for Research Publication:Voices of Thai Academics ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >>>รายละเอียดดังแนบ 

: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์