- - - - - -
A+ R A-

ประชาสัมพันธ์ประกวดเรียงความ

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนโรงเรียนในเขตพื้นที่พิจารณาส่งเรียงความของผู้แทนโรงเรียนฯเข้าร่วมประกวดเรียงความ หัวข้อ ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 >>>รายละเอียดดังแนบ
จาก :สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย