- - - - - -
A+ R A-

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5  เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 วันที่ 5 ธันวาคม 2561 >>>รายละเอียดดังแนบ

 


จาก :คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี