- - - - - -
A+ R A-

ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเสนอชื่อนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเสนอชื่อนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561 >>>รายละเอียดดังแนบ

 


จาก :สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่