- - - - - -
A+ R A-

ประชาสัมพันธ์ดีวีดีรายการ สานศิลป์แผ่นดินสยามและมอบทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 10 ทุน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ดีวีดีรายการ สานศิลป์แผ่นดินสยาม ประกวดเขียนเรียงความ เรื่องความประทับใจในศิลปะการแสดง และมอบทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 10 ทุน >>>รายละเอียดดังแนบ แนบ1

 
จาก :สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน