- - - - - -
A+ R A-

ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี >>>รายละเอียดดังแนบ

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน