- - - - - -
A+ R A-

ประชาสัมพันธ์โครงการหรีดหนังสือ

ประชาสัมพันธ์โครงการหรีดหนังสือ เพื่อรณรงค์ให้เกิดความนิยมในการสั่งหรีดหนังสือและลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น โดยสถานศึกษาในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดดังแนบ

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน